ČLENOVÉ SOUBORU

Ondřej Macek

cembalo, umělecký vedoucí

Eva Benett

soprán

Monika Jägerová

alt

Tomáš Kočan

tenor

Ivo Michl

basbaryton

Marek Kubát

theorba, barokní kytara

Zuzana Vrbová

režie, barokní gestika

Jana Kuželová (Dvořáková)

soprán

Veronika Mráčková-Fučíková

alt

Pavel Valenta

tenor

Jiří Miroslav Procházka

basbaryton

Dalibor Pimek

barokní violoncello

Danuta Zawada

barokní housle, koncertní mistr

Kamila Zbořilová

soprán

Pavla Štěpničková (Jančová)

alt

Zdeněk Kapl

baryton

Paweł Miczka

barokní housle

František Dvořák

violon