top of page
  ‹‹‹

15. září 2017 | 18:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

16. září 2017 | 17:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

17. září 2017 | 17:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

Novodobá světová premiéra v rámci X. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov 2017,

ve spolupráci s Mozartovou obcí v České republice.

Antonio Boroni

(1738–1792)

 La Didone

 

Dramma per Musica na libreto Pietra Metastasia,

komponované pro Prahu roku 1768.

Premiéra: Praha, divadlo V Kotcích, karneval roku 1768.

Novodobá premiéra: Český Krumlov, Barokní zámecké divadlo, 15. – 17. září 2017.

Osoby a obsazení:

DIDONE (soprán) – Eva Benett

ENEA (soprán) – Jana Dvořáková

JARBA (tenor) – Pavel Valenta

SELENE (soprán) – Kristýna Fílová

ARASPE (mezzosoprán) – Veronika Mráčková Fučíková

OSMIDA (tenor) – Tomáš Kočan

Režie a barokní gestika – Zuzana Vrbová,

barokní orchestr Hof-Musici od cembala řídí Ondřej Macek.

Antonio Boroni (1738–1792) patří k dnes neprávem zapomenutým skladatelům 18. století. Ve své době byl přitom velice uznávaným mistrem, a to nejen v Itálii. Pocházel z Říma, studoval u slavného Padre Martiniho a na Conservatorio della Pietà dei Turchini v Neapoli. Prvních úspěchů dosáhl v Benátkách, kde v letech 1763–1766 uvedl šest svých oper. V letech 1767–1768 byl kapelníkem italské operní společnosti impresária Giuseppe Bustelliho v pražském divadle V Kotcích. Po svém pražském angažmá získal místo dvorního kapelníka v Drážďanech (1768–1770) a ve Stuttgartu (1770–1777). Poté až do své smrti zastával prestižní místo kapelníka chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

Operu La Didone Boroni napsal a uvedl v Praze roku 1768. Jediné další provedení je doloženo téhož roku v Drážďanech, kde Bustelliho pražská operní společnost pravidelně hostovala.

Po Boroniho komické opeře L’Amore in Musica, kterou Hof-Musici uvedli v roce 2015, je La Didone dalším dílem, kterým se soubor snaží přispět k poznání nejen tohoto neprávem opomíjeného skladatele, ale také pražského operního života 18. století.

bottom of page