top of page
  ‹‹‹

11. června 2016 | 18:00 | Praha, Letní refektář Strahovského kláštera

16. září 2016 | 19:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

17. září 2016 | 18:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

18. září 2016 | 17:00 | Český Krumlov, Zámecké barokní divadlo

Novodobá světová premiéra v rámci IX. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov 2016

Antonio Caldara

(1670–1736)

 L’Asilo d’Amore

(Útočiště Amorovo)

Festa Teatrale na libreto Pietra Metastasia,

komponovaná v roce 1732 pro Český Krumlov a poprvé uvedená téhož roku v Linci.

Novodobá světová premiéra

u příležitosti výročí 250 let od otevření Zámeckého divadla v Českém Krumlově (1766).

Osoby a obsazení:

VENERE (soprán) – Kristýna Fílová

PALLADE (soprán) – Jana Dvořáková

APOLLO (mezzosoprán) – Veronika Mráčková Fučíková

MERCURIO (soprán) – Lucie Prokopová

MARTE (bas) – Ivo Michl

AMORE (alt) – Pavla Štěpničková

PROTEO (tenor) – Tomáš Kočan

Režie a barokní gestika – Zuzana Vrbová,

barokní orchestr Hof-Musici od cembala řídí Ondřej Macek.

Antonio Caldara (cca 1670–1736) je jedním z nejvýznamnějších skladatelů nejen italského, nýbrž i středoevropského baroka. Po třicet let zastával jedno z nejvýznamnějších hudebnických míst tehdejší Evropy – byl druhým kapelníkem císařské dvorní kapely ve Vídni v době jejího největšího rozkvětu za vlády hudbymilovného císaře Karla VI. Vedle péče o chrámovou hudbu bylo Caldarovým hlavním úkolem komponovat opery oslavující panovnický dům. Jeho skladby významně ovlivnily podobu vrcholného baroka v celé Střední Evropě a dochovaly se kromě Rakouska a Itálie též v českých, moravských, slezských a maďarských archivech (m.j. i v Českém Krumlově).

 

Oslavná opera (tzv. Festa Tetrale) L’Asilo d’Amore byla zkomponována v roce 1732 na oslavu narozenin císařovny Alžběty Kristýny (28. srpna). Protože toto datum připadlo na cestu císařského dvora z Karlových Varů a Prahy zpět do Vídně, bylo představení připravováno na zámku císařova přítele a vrchního štolby Adama Františka knížete ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově. Archivní materiály nás zpravují nejen o návštěvách hlavních realisátorů představení, básníka a dramatika Pietra Metastasia a scénografa Giuseppe Galli-Bibieny, na krumlovském zámku, ale i o přesném počtu členů císařské dvorní kapely (zpěváků, tanečníků a hudebníků), kteří měli operu v Českém Krumlově nastudovat. Bohužel po tragickém skonu knížete ze Schwarzenbergu při lovu u Brandýsa nad Labem, kdy byl postřelen samotným císařem, nepřicházelo oslavné dvorské představení v Krumlově v úvahu. Premiéra se tedy nakonec odehrála v Linci, o čemž nás zpravuje jak dochovaná rukopisná partitura, tak výtisk libreta.

Zamýšlené nastudování Caldarovy opery L’Asilo d’Amore bude novodobou světovou premiérou a druhým provedením vůbec (dvorské opery nebyly reprisovány a nebyly ani poskytovány jiným dvorům či divadlům). Zároveň bude toto dílo po 284 letech uvedeno na místě, pro něž bylo původně koncipováno. Podkladem pro nastudování je Caldarova autografní partitura uložená v Archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni (Gesellschaft der Musikfreunde), dále čistopis partitury a instrumentálních partů z fondu dvorní kapely ve vídeňské Národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k lineckému představení uložený tamtéž.

bottom of page